top of page

Coach de Coach

Binnen veel organisaties is er vraag naar onderlinge coaching. Een effectieve oplossing is om sleutelfiguren in de organisatie hiervoor te trainen. Daarbij speelt het geven en ontvangen van persoonlijke feedback een grote rol. Zij kunnen vervolgens de anderen stimuleren elkaar vaker positieve maar ook kritische feedback te geven.

Focus

Deze coach de coach training is zo ingericht dat er focus ligt op zelfkennis, de mindset en de vaardigheden. We reiken ook handige tools aan die direct ingezet kunnen worden om de effectiviteit te vergroten.

 

De training richt zich o.a. op:

  • zelfkennis;

  • zicht krijgen op overtuigingen, reflexen, Interactie en projectie;

  • eigenaarschap vergroten bij de werknemers;

  • de ander laten beleven dat hij/zij meer kan dan hij/zij denkt;

  • kaders scheppen;

  • feedback geven en ontvangen;

  • omgaan met explorerende gesprekken;

  • opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen.

 

Duur

De training bestaat uit verschillende modules en duurt in totaal 2 dagen. 

bottom of page