top of page

Mediation

Veel conflicten in zakelijke en persoonlijke sfeer escaleren met veel verdriet, frustratie en onnodige kosten tot gevolg. Mediation is een manier om deze escalatie en frustratie te voorkomen en de partijen richting een oplossing te brengen die recht doet aan ieders belang.  

 

In mijn geloof en passie voor het mediation vak wil ik graag een bijdrage leveren in het duurzaam oplossen van conflicten. Als mediator heb ik de kennis en vaardigheden om de mediation procedure tussen partijen zo in te richten dat partijen (weer) met elkaar in gesprek kunnen komen, zich kunnen richten op hun uiteindelijke belangen en samen via onderhandelingen tot een oplossing te komen. Een oplossing die bij voorkeur niet slechts een compromis is tussen twee (uitgangs)posities, maar waarbij gekeken wordt om de koek te vergroten en dan pas te verdelen. Vaak is het mogelijk om in de onderhandelingen een win-win situatie te bereiken.

Andere belangrijke voordelen van mediation zijn gelegen in een snellere oplossing dan bij de rechter en in lagere kosten voor beide partijen.

 

Ik richt mij in het bijzonder op conflicten in de zakelijke sfeer. Bijvoorbeeld conflicten binnen een onderneming of instelling (zoals tussen of met leden van het bestuur, de raad van commissarissen, de raad van toezicht, aandeelhouders, maten/vennoten) en, in brede zin, conflicten binnen zakelijke relaties of bij vastgelopen onderhandelingen. 

Over mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen. 

Mediation berust op samenwerken (win-win) en maakt het mogelijk om het proces tussen partijen centraal te stellen om zo tot meer begrip te komen van hun situatie, betere communicatie en van destructief naar constructief handelen te komen. Wanneer een conflict bijgelegd wordt in een mediationtraject, dan zorgt dat in het algemeen voor een verbeterde en duurzamere verstandhouding tussen partijen. Als partijen een redelijke of goede verstandhouding hebben, kunnen ze beter en makkelijker tot gezamenlijke besluitvorming komen en zorgt er in veel gevallen voor dat partijen in de toekomst beter met de uitkomst van de mediation kunnen leven en ook makkelijker uit hun toekomstige geschilpunten kunnen komen. Dit in tegenstelling tot een procedure bij de rechter waar de relatie vaak blijvend is verstoord. 

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid, dus alle partijen moeten tot mediation bereid zijn. Een andere belangrijke voorwaarde bij mediation is vertrouwelijkheid; wat in de mediation ter tafel komt blijft vertrouwelijk en mag, indien mediation niet tot een oplossing leidt, niet worden gebruikt in een latere procedure bij de rechter. 

bottom of page