top of page

Intervisie begeleiding

Is professionalisering een thema in uw organisatie?

Dan is intervisie een mooie manier van leren voor professionals en leidinggevenden.

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning waarmee men in klein groepen “gelijken” van én met elkaar leert. Intervisie beoogt deskundigheidsbevordering op de persoonlijke vaardigheden. 

 

Opstarten met intervisie begeleiding

Bij de introductie van een intervisiegroep is begeleiding zinvol. De deelnemers raken dan snel bekend met deze manier van leren. Intervisie begeleiding is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren.

 

Als intervisiebegeleider zorg ik voor:

  • een veilige omgeving voor gezamenlijk leren;

  • de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken;

  • feedback op communicatieve vaardigheden binnen een intervisiegroep.

 

Duur

Een startende groep heeft na drie tot vijf begeleide sessies in principe genoeg bagage om zelf op een gedegen manier intervisie te houden.

bottom of page