top of page

Personal coaching

                                                   “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 

                                                    Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 

                                                             Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”                           

                                                                                          – Franciscus van Assisi - 

De aanleiding voor coaching kan zeer uiteenlopen. Soms is er behoefte aan meer balans in werk en privé, een ander heeft behoefte aan verdieping en zingeving.  Maar er kan ook sprake zijn van een concreet probleem op ‘t werk. Of een vaag gevoel van onrust of onbehagen kan de aanleiding zijn.

 

Het voordeel van professionele begeleiding is dat je datgene waar je in je werk of privé tegenaan loopt, diepgaand kunt bespreken met een deskundig iemand die er buiten staat. Dit stelt je in staat afstand te nemen en te onderzoeken wat er speelt en wat er nodig is om in beweging te komen.

 

Via coaching creëer je tijd voor jezelf, voor reflectie op je huidige functioneren. Dit is een persoonlijk proces. Je krijgt directe feedback en je werkt doelgericht aan je persoonlijke of professionele ontwikkeling.

 

Mijn kwaliteit als coach is het vermogen om mensen dicht bij zichzelf te laten komen, en ze van daaruit hun eigen drijfveren en belemmeringen te laten ontdekken. De energie die hierbij wordt vrijgemaakt kan worden ingezet voor zaken die belangrijk voor je zijn en waar je plezier in hebt.

 

Hiervoor is het nodig dat je verantwoordelijkheid voor je eigen werk en leven neemt, oprecht contact leert te maken met datgene wat in jou leeft en compassie voor jezelf ontwikkelt.

 

Personal coaching is voor jou geschikt als je:

  • bereid bent tot diepgaand zelfonderzoek

  • wilt reflecteren op je persoonlijk functioneren, in je werk en/of privé

  • functioneren wilt optimaliseren in je huidige, gewijzigde of nieuwe functie

  • wilt werken aan het ontwikkelen van je vaardigheden, kwaliteiten en alternatieve gedragsstijlen

  • contact wilt krijgen met je diepere drijfveren en van hieruit je leven vorm wilt geven

In het intakegesprek wordt je coachvraag opgesteld, die als leidraad dient voor het coachingstraject. Via gesprek,

oefeningen en eventuele huiswerkopdrachten krijg je input waarmee je aan de slag gaat. De resultaten koppel je in

volgende coachingsgesprekken terug.

bottom of page