top of page

Team coaching

Een team is soms (vaker dan je zou willen) een verzameling van mensen zijn die niet werkelijk met elkaar verbonden zijn, die elk hun eigen ding doen en waar soms onveiligheid tot ineffectiviteit leidt. 

Wat maakt samenwerken de ene keer zo leuk en inspirerend en de andere keer zo lastig?  Wat maakt dat prestaties in sommige teams ongekend zijn, terwijl andere de middelmaat nooit overstijgen? Groepsdynamica en hoe we ons daartoe verhouden, bepalen voor een belangrijk deel de resultaten van teams. 

Terwijl samenwerken in teams een geweldige ervaring kan zijn. In plaats van te reageren op verschillen kan een cultuur ontstaan waarin ieders kwaliteiten juist tot hun recht komen en waarin deze gezamenlijk ingezet worden bij het realiseren van teamdoelen. Teams die dit bereiken, weten de frustraties die gepaard gaan met samenwerken, om te zetten in productieve energie wat zal leiden tot grotere output, meer creativiteit, tevredenheid en plezier in het werk.

De mate waarin teams zich ontwikkelen hangt samen met het vermogen van de teamleden om om te kunnen gaan met elkaars verschillen en kwaliteiten en deze weten te waarderen en in te zetten ten behoeve van het team resultaat. Effectieve samenwerking leidt tot het behalen van persoonlijke-, team- en organisatiedoelen. 

 

Ik begeleid teams op een wijze die persoonlijk, deskundig en resultaatgericht is door teamleden dichter bij zichzelf te brengen, verbinding met elkaar te laten maken en van daaruit de collectieve intelligentie van het team te ontwikkelen. En hoe je dit met plezier kunt realiseren. 

 

Hiervoor maak ik o.a. gebruik van Insights Discovery®, een krachtige tool om de Team Effectiviteit en Team Dynamiek (blijvend) te vergroten. 

bottom of page